Obrt METAL-SPOJ

METAL – SPOJ, proizvodnja, usluge i trgovina

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod
MBO 0510956302127
OIB : 94900117014
vlasnik Marko Pepić, dipl. ing

  • izrada dijelova otpornih na trošenje kod abrazivnih djelovanja
  • bravarski radovi
  • strojna obrada
  • zavarivanje