AVIS d.o.o.

AVIS d.o.o.

dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod

- proizvodnja metalnih konstrukcija i proizvodnja raznovrsnih proizvoda od metala
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
- obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi